Играем-историю, традиции страны изучаем: познавательная игротека

“Хто дзе жыве?”

      Мэта: замацоўваць уменне суадносіць выявы прадстаўнікоў жывёльнага свету з месцам пражывання, фарміраваць правільнае вымаўленне назваў жывёл на беларускай мове.

     Абсталяванне: карткі з выявамі супольнасцей лес, луг, вадаём. Карткі з выявамі прадстаўнікоў жывёльнага свету.

     Ход гульні

Выхавальнік раздае дзецям карткі з выявамі прыродных супольнасцей і маленькія карткі з выявамі прадстаўнікоў жывёльнага свету. Дзецям неабходна суаднесці выяву жывёлы ці насякомага з месцам яго абітання.

свернуть

“Хто ў казцы жыве”

Мэта: замацоўваць змест беларускіх народных казак. Развіваць увагу, памяць, маўленне, дробную маторыку рукі; фарміраваць правільнае вымаўленне назваў герояў казак на беларускай мове.

     Абсталяванне: карткі, падзеленыя на сектары, у цэнтры – сюжэтны малюнак казак, па баках – героі казак, маркеры або фламастары на воднай аснове.

     Ход гульні

Выхавальнік раздае дзецям карткі, на якіх у цэнтры – сюжэтныя малюнкі казак “Як курачка пеўніка ратавала”, “Лёгкі хлеб”, “Курачка Раба”, “Пра быка і яго сяброў”, па баках – героі казак. Дзецям неабходна маркерам злучыць з сюжэтным малюнкам толькі тых герояў, якія сустракаюцца ў гэтай казцы, і назваць іх.

свернуть

“Сам сабе майстар”

     Мэта: замацаванне ведаў пра дэкаратыўна-прыкладное мастацтва беларусаў, асноўныя віды рамёстваў: ткацтва, дрэваапрацоўка, ганчарная справа, саломапляценне.

    Абсталяванне: карткі з відарысамі беларускіх народных майстроў, карткі з відарысам вырабаў з саломы, дрэва, гліны, тканіны.

Ход гульні

У гульні прымае ўдзел 2–4 дзіцяці. Выхавальнік раздае дзецям вялікія карты, у цэнтры якіх намаляваны беларускія народныя майстры: ганчар, разьбяр па дрэве, саломапляцельшчык, ткачыха. Дзеці разглядваюць маленькія карткі з відарысам вырабаў з саломы, дрэва, гліны, тканіны.

– З чаго выраблена шляпа? – пытае Выхавальнік.

– З саломы, – адказваюць дзеці.

– Хто яе зрабіў?– пытае Выхавальнік.

– Саломапляцельшчык – адказваюць дзеці.

Вы будзеце гуляць так, каб усё, што зроблена з саломы, стала ў клетачкі, дзе ў цэнтры ліста – майстар саломапляцельшчык; тое, што зроблена з дрэва, – у клетачкі, дзе майстар разьбы па дрэве; тое, што зроблена з гліны, – дзе ганчар, што з тканіны, – дзе ткачыха. Хто першы закрые ўсе клетачкі, той і выйграе.

Дзеці абменьваюцца карткамі, і гульня працягваецца.

Засвоіўшы правілы гульні, дзеці гуляюць самастойна.

свернуть

“Узор для ручніка”

      Мэта: замацаванне ведаў пра дэкаратыўна-прыкладное мастацтва беларусаў, практыкаванне ў выкладанні арнаментальных узораў на прамавугольнай форме .

     Абсталяванне: карткі з відарысамі ручніка, картка з элементамі беларускага арнамента.

     Ход гульні

          1 варыянт

Дзецям прапаноўваюцца карткі (ручнікі), дз адзін канец ручніка ўпрыгожаны беларускім арнаментам, а другі – чысты. Дзіцяці патрэбна выкласці арнамент на свабодным канцы па ўзоры.

          2 варыянт

Дзецям раздаюцца відарысы ручніка без арнамента і геаметрычныя формы элементаў з кардону. Неабходна самастойна саставіць узор, змяняючы элементы, каляровыя спалучэнні.

свернуть

“Чацвёрты лішні”

Мэта: развіваць уменне класіфікаваць прадметы па істотных прыметах, абагульняць.

     Дыдактычны матэрыял: карткі, на кожнай картцы намаляваныя 4 прадметы, 3 прадметы звязаны агульным прыметай (сімвалы Беларусі), а 4 – лішні.

     Ход гульні

Выхавальнік дэманструе дзіцяці картку, на якой намаляваныя чатыры малюнкі, тры з іх падыходзяць па нейкай прымеце, іх можна назваць адным словам, а чацвёрты лішні. Які?

свернуть

“Знайдзі сімвалы Беларусі”

Мэта: замацоўваць веды пра сімвалы беларускай дзяржавы і сімвалы Беларусі; развіваць лагічнае мысленне, памяць; выхоўваць павагу да сваёй Радзімы.

     Абсталяванне: карткі з выявамі сімвалаў беларускай дзяржавы (сцяг, герб), краін суседзяў (Украіны, Расіі) і сімвалаў Беларусі (сасна, зубр, бусел, кветкі ільну, канюшыны, васілька) і іншых малюнкаў, квадраты са слюды чырвонага колеру.

     Ход гульні

Выхавальнік раздае дзецям карткі з выявамі сімвалаў беларускай дзяржавы (сцяг, герб), краін суседзяў (Украіны, Расіі) і сімвалаў Беларусі (сасна, зубр, бусел, кветкі ільну, канюшыны, васілька) і іншых малюнкаў. Дзецям неабходна знайсці малюнкі, якія не адносяцца да сімвалаў Беларусі і закрыць іх квадратам з чырвонай слюды.

свернуть

“Складзі сцяг, герб, карту Беларусі”

     Мэта: практыкаваць дзяцей у складанні цэлага малюнка з частак, праз змест малюнкаў замацоўваць веды пра дзяржаўныя сімвалы Беларусі.

     Абсталяванне: карткі з выявамі сцяга, герба і карты Рэспублікі Беларусь, карткі з выявамі сцяга, герба і карты Рэспублікі Беларусь, падзеленыя на часткі.

     Ход гульні

Выхавальнік раздае дзецям два камплекты малюнкаў: адзін складаецца з цэлых малюнкаў, другі – з іх частак. Дзецям неабходна за пэўны час скласці з частак цэлы малюнак.

свернуть