Тематический дни в учреждении дошкольного образования

План правядзення тэматычнага дня, прысвечанага Дню роднай мовы

Тэма: “Міжнародны дзень роднай мовы”

Мэта: фарміраваць устойлівую цікавасць і станоўчыя адносіны да роднай мовы, жаданне авалодаць беларускай мовай.  Развіваць элементарныя навыкі зносін на роднай мове. Выхоўваць нацыянальны светапогляд.

 

Час правядзення

Змест працы

Праца з дзецьмі

Раніца

- Прыём дзяцей.

- Падарожжа па выставе беларускай дзіцячай літаратуры “Гучыць родная мова”.

Задача: пабуджаць дзяцей называць знаёмыя беларускія дзіцячыя творы з апорай на ілюстрацыі.

- Вырашэнне праблемна-пошукавага задання “Чаму ў народзе так кажуць?”

Задачы: выклікаць цікавасць да пазнання навакольнага асяроддзя, выхоўваць культуру маўленчых зносін.

- Ранішняя гімнастыка.

- Сняданак.

Першая палова дня

Спецыяльна арганізаваная дзейнасць

- Адукацыйная галіна “Развіццё маўлення         і культуры маўленчых зносін”

Тэма: пераказ беларускай народнай казкі “Курачка Рабка”.

Задачы: развіваць уменне ўспрымаць тэкст. Пашыраць слоўнік за кошт слоў, якія абазначаюць дзеянні і прыметы прадмета. Практыкаваць у правільным вымаўленні галосных і зычных гукаў у гукапераймальных словах.

- Адукацыйня галіна “Выяўленчае мастацтва - аплікацыя”.

Тэма: “Мультыплікацыя беларускай казкі “Жаронцы”.

Задачы: замацоўваць уменне ствараць сюжэт казкі праз перадачу зместа па кадрах; перадаваць у аплікацыі асаблівасці фону, з дапамогай малявання ствараць вобразы казкі.

Першая прагулка

- Гульня-карагод “Маўчанка”.

Задачы: развіваць уменне правільна прагаворваць тэкст, падтрымліваць цікавасць да беларускага фальклору.

- Экскурсія ў бібліятэку.

Задача: замацоўваць уяўленні аб значэнні бібліятэкі ў жыцці дзяцей.

- Дыдактычная гульня “Працягні прыказку ці прымаўку”.

Задача: развіваць моўную дзейнасць дзяцей падчас вымаўлення прыказак і прымавак.

- Вяртанне з прагулкі. Падрыхтоўка да абеду. Абед. Сон.

Другая палова дня

- Полудзень

- Ручная праца “Выраб кніжак - малышак на беларускай мове”

Задача: фарміраваць цікавасць да кніг, жаданне іх майстраваць.

- Музычная забава, прысвечаная дню роднай мовы.

Задачы: выклікаць цікавасць да свята. Выхоўваць павагу да ўсяго роднага, беларускага.

Другая прагулка

- Гульня-імправізацыя “Ператварэнне”

Задача: развіваць уменне пераймаць героям літаратурных твораў.

- Драматызацыя казкі “Пшанічны каласок”

Задача: фарміраваць уменне карыстацца інтанацыйнымі сродкамі пры перадачы дыялога.

- Моўная гульня “Лапатушкі”

Задача: развіваць інтанацыйна правільнае дыялагічнае маўленне.

Вечар

- Вечарына беларускіх народных прыказак, загадак “Чароўны куфар”

Задачы: фарміраваць уяўленні пра асаблівасці беларускіх народных загадак, узбагачаць слоўнікавы запас дзяцей.

- Маляванне "Мой родны кут, як ты мне мілы"

Задача: развіваць творчае уяўленне, мысленне.

- Адыход дзяцей дадому.

Праца з бацькамі

- Інтэрв'ю Ваша беларускае любімае слова!

- Бліц-апытанне Як добра Вы ведаеце беларускую мову

свернуть

План правядзення тэматычнага дня, прысвечанага Дню Канстытуцыі

Тэма дня: “Мы – грамадзяне Рэспублікі Беларусь”

Мэта: садзейнічаць фарміраванню элементарных прававых ведаў у дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту. Стымуляваць у дзяцей уменне разважаць, супастаўляць, аналізаваць, рабіць высновы, працаваць у камандзе. Выхоўваць у дзяцей маральныя пачуцці: павагі да акружаючага, самапавагі, дабрыню, спагадлівасць, любоў да сям'і.

 

Час правядзення

Змест працы

Праца з дзецьмі

Раніца

- Прыём дзяцей.

- Гутарка “Правы і абавязкі ў сям’і”

Задача: фарміраваць уяўленні пра свае правы      і абавязкі ў сям’і, уменне ўсведамляць сябе членам сям’і.

- Пазнавальна-практычная дзейнасць: “Даследаванне пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, пасведчання аб нараджэнні”.

Задача: стымуляваць у дзяцей уменне разважаць, супастаўляць, аналізаваць, рабіць высновы.

- Урачыстая лінейка, з праслухованнем гімна Рэспублікі Беларусь.

- Ранішняя гімнастыка.

- Сняданак.

Першая палова дня

Спецыяльна арганізаваная дзейнасць

- Адукацыйная галіна “Дзіця і грамадства”

Тэма: “Правы і абавязкі дзяцей”

Задачы: развіваць патрэбнасць у пазнанні свайго “я”, фарміраваць першасныя ўяўленні пра правы і абавязкі, развіваць уменне разважаць, выхоўваць дабразычлівыя адносіны адзін да аднаго.

- Музычная забава, прысвечаная Дню Канстытуцыі

Задачы: замацаваць паняцці: “Радзіма”, “малая радзіма”; сімвалы нашай краіны “сцяг”, “гімн”, “герб”, спрыяць развіццю пачуцця гонару, выхоўваць у дзецях павагу і любоў да сваёй Радзімы, беларускаму народу.

Першая прагулка

- Пальчыкавая гульня “Рукі знаёмяцца, рукі сварацца, рукі мірацца”

Задача: развіваць дакладнасць рухаў, спрыт, развіццё дробнай і агульнай маторыкі рук.

- Віктарына “Правы дзяцей у казках”

Задача: пашырэнне ўяўленняў і сістэматызацыя ведаў дзяцей аб правах дзіцяці з дапамогай сюжэтаў і герояў казак.

- Конкурс малюнкаў “Я - дзіця! Я маю права!”.

Задача: развіваць творчае ваабражэнне, мысленне.

- Вяртанне з прагулкі. Падрыхтоўка да абеду. Абед. Сон.

Другая палова дня

- Дыдактычная гульня “Я маю права…”

Задача: удакладніць уяўленні дзяцей аб правах   і абавязках.

- Чытанне апавядання “Каралеўства беззаконня...”

Задача: пазнаёміць з правамі і абавязкамі людзей.

Другая прагулка

- Гутарка “Хто такі грамадзянін? То такі прэзідэнт?”

Задача: фарміраваць уяўленні пра дзейнасць асоб, якія кіруюць, растлумачыць тэрмін “грамадзянін”, “дзяржава”, “прэзідэнт”

- Дыдактычная гульня “Маю права на правы” Задача: замацаванне ведаў аб правах дзіцяці.

Вечар

- Разгляданне “Падарожжа па старонкам канстытуцыі РБ”

Задача: фарміраванне ў выхаванцаў прававой2 культуры, актыўнай грамадзянскай пазіцыі, нормаў маральных паводзін.

- Адыход дзяцей дадому.

Праца з бацькамі

Круглы стол «Клопат пра дзяцей, іх выхаванне - роўнае права і абавязак бацькоў».

Кансультацыя “Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь - прававая аснова беларускай дзяржавы”.

Праца з педагагічнымі работнікамі

Інтэлектуальная гульня-віктарына “Падарожжа па Беларусі”.

свернуть

План правядзення тэматычнага дня, прысвечанага Дню абароны дзяцей

Тэма дня: “Дзяўчынкі і хлопчыкі – сонечныя зайчыкі”

Мэта: фарміраваць у дзяцей элементарныя ўяўленні аб сваіх правах і свабодзе. Выхоўваць павагу і памяркоўнасць да іншых людзей і іх правоў. Спрыяць фарміраванню пачуцця ўласнай годнасці, усведамлення сваіх правоў і свабод, пачуцця адказнасці (за іншага чалавека, за пачатую справу, за дадзенае слова). Развіцце творчых здольнасцей у дзяцей.

 

Час правядзення

Змест працы

Праца з дзецьмі

Раніца

- Прыём дзяцей.

- Гутарка “Правы і абавязкі дзяцей і бацькоў”

Задачы: практыкаваць ва ўменні падтрымліваць гутарку. Фарміраваць уяўленне пра сябе як члена сям’і, блізкіх сваякоў, іх заняткі.

- Пазнавальна практычная дзейнасць “Радавое дрэва”

Задачы: пазнаёміць дзяцей з паняццем “радавое дрэва” пры разгляданні створаных сумесна         з бацькамі “радавых дрэў”, выхоўваць пачуццё любві да родных.

- Урачыстая лінейка, з праслухованнем гімна Рэспублікі Беларусь.

- Ранішняя гімнастыка.

- Сняданак.

Першая прагулка

- Сюжэтна-дыдактычная гульня “Сям’я”

Задача: замацоўваць уменне браць на сябе розныя ролі ў адпаведнасці з сюжэтам гульні.

- Разгляданне выяў “Дзеці ўсіх краін - сябры”

Задача: стымуляванне пазнавальнай актыўнасці, абуджэнне дапытлівасці і цікавасці дзяцей.

- Назіранне за аднагодкамі ў гульнявой дзейнасці падчас прагулкі

Задача: выявіць ўзровень развіцця асаблівасцяў гульнявой дзейнасці, эмацыйныя рэакцыі дзіцяці.

- Эксперымент параўнанне нацыянальнасці дзяцей розных краін свету “Ходзяць дзеці розных нацыянальнасцей”

Задача: Прывіваць сяброўскія адносіны да людзей розных нацыянальнасцяў, выхоўваць у дзяцей пачуццё павагі, дружбы                              і ўзаемаразумення паміж прадстаўнікамі розных нацыянальнасцяў.

- Конкурс малюнкаў на асфальце “Дзеці – кветачкі”

Задача: развіцце творчых здольнасцей у дзяцей.

- Рухомая гульня “Змяні сцяжок”

Задачы: фарміраваць уменне гуляць у камандах.

- Вяртанне з прагулкі. Падрыхтоўка да абеду. Абед. Сон.

Другая палова дня

- Гутарка – разважанне “Для чаго патрэбны сябры?”

Задачы: пашыраць уяўленні дзяцей аб дружбе. Фарміраваць у дзецей уяўленне аб міжнародным свяце “Дзень абароны дзяцей”.

- Слуханне песен: “Маленькая краіна”, “Песенька сяброў”, “Сябруюць дзеці ўсёй зямлі”, “Няхай заўсёды будзе сонца”

Задача: выхаванне сацыяльна-маральных якасцяў: дабрыні, пачуцця адказнасці, патрыятызму, самапавагі і павагі да іншых людзей.

Другая прагулка

- Завучванне прыказкі  “Дружба не грыб, у лесе не знойдзеш”

Задача: развіваць памяць.

- Музычная забава “Дзяўчынкі і хлопчыкі”

Задачы: стварыць умовы для фарміравання ўяўленняў пра свята Дзень абароны дзяцей.

выклікаць эмацыйна - станоўчае стаўленне да святаў.

Вечар

- Чытанне твора Я. Трамбоўцава-Шырокава «Хто твой сябар, хто твой вораг»

Задача: знаёмства дзяцей з небяспечнымі сітуацыямі пры кантакце з незнаёмымі дарослымі і іх абмеркаванне.

- Маляванне дарожны знак “Дзеці”

Задача: замацаванне ведаў дарожных знакаў.

- Адыход дзяцей дадому.

Праца з бацькамі:

Выстава творчых работ, выкананых падчас сумеснай дзейнасці бацькоў  і дзяцей “Радавое дрэва”.

Афармленне буклета “Правы дзяцей”.

Анкетаванне “Ці ведаеце вы правы свайго дзіцяці?”.

Праца з педагагічнымі работнікамі:

Кансультацыя “Гульні і практыкаванні па правах дзіцяці”.

 

свернуть

План правядзення тэматычнага дня, прымеркаванага да дня 140 гадоў з дня нараджэння беларускага пісьменніка, паэта Якуба Коласа

Тэма дня: «Спявак роднай зямлі»

Мэта: фарміраваць уяўленні пра знакамітага пісьменніка Беларусі Якуба Коласа, пра дзіцячыя кнігі, часопісы. Пашыраць уяўленні пра асаблівасці дзіцячай літаратуры, афармленне кніг. Выхоўваць гонар і павагу да вядомых пісьменнікаў Беларусі.

 

 Час правядзення

Змест працы

Праца з дзецьмі

Раніца

- Прыём дзяцей.

- Пазнавальны расказ выхавацеля “Іх ведаюць не толькі у Беларусі”

Задача: фарміраваць уяўленні пра знакамітых пісьменнікаў і мастакоў Беларусі, пра іх мастація творы, якія прынеслі ім вядомасць.

- Ранішняя гімнастыка.

- Дыдактычная гульня «Казачнае асарці»

Задача: практыкаваць у класіфікацыі малюнкаў казачных персанажаў у адпаведнасці з назвай казкі.

- Сняданак.

Першая палова дня

Спецыяльна арганізаваная дзейнасць

- Адукацыйная галіна “Дзіця і грамадства”

Тэма: “Знаёмства з творчасцю Якуба Коласа”.

Задачы: пазнаёміць з жыццём і творчасцю народнага пісьменніка Беларусі – Якубам Коласам; выхоўваць павагу да беларускіх пісьменнікаў і цікавасць да азнаямлення з іх творамі.

- Адукацыйная галіна “Музычнае мастацтва” Тэма: “Вершы беларускіх пісьменнікаў, пакладзеныя на музыку”.

Задачы: фарміраваць уяўленні пра асаблівасці беларускіх мастацкіх твораў, развіваць уменне разумець змест твораў, далучаць дзяцей да мастацкай спадчыны беларускага народа.

Першая прагулка

- Гульнявая камунікатыўная сітуацыя “Што можа нам расказаць кніга?”

Задача: пашыраць уяўленні пра асаблівасці дзіцячай літаратуры, афармленее кніг.

- Размалёўкі па творах Якуба Коласа «Храбры спявак», «Рак усвач», «На рацы зімою».

Задача: развіваць уменне ствараць вобраз па змесце праслуханых твораў, перадаваць нацыянальны каларыт.

- Завучванне верша Я.Коласа “Першы гром”

Задача: развіваць памяць.

- Вяртанне з прагулкі. Падрыхтоўка да абеду. Абед. Сон.

Другая палова дня

- Праблемная сітуацыя “Калі б не было кніг, то...”

Задача: вучыць разважаць, выказваць свае думкі пра значнасць літаратурных твораў, дзейнасць пісьменнікаў.

- Разважанне “Хто піша кнігі?”.

Задача: выклікаць інтарэс да творчасці пісьменнікаў.

Другая прагулка

- Полудзень

- Літаратурная вечарына “Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына”.

Задачы: працягваць знаёміць з творчасцю беларускіх пісьменнікаў; выхоўваць гонар і павагу да вядомых пісьменнікаў Беларусі.

- Сузіранне ілюстрацый на вокладках кніг з творамі Якуба Коласа.

Задача: фармаваць ўяўленні аб кніжнай графіцы

- Гульня-імправізацыя “Пераўтварэнне”.

Задача: развіваць уменне пераймаць героям літаратурных твораў.

Вечар

- Віртуальная экскурсія па музею Якуба Коласа

Задачы: пазнаёміць з музейнымі экспанатамі, рэчамі, выклікаць цікавасць да азнаямлення з творамі.

- Адыход дзяцей дадому.

Праца з бацькамі

Кніжная выстаўка "Спявак роднай мовы"

Задачы: сістэматызаваць веды аб творчасці Якуба Коласа, выклікаць цікавасць да азнаямлення з творамі.

свернуть

Праграма правядзення тэматычнага дня, прысвечанага Дню дзяржаўнага герба, сцяга і гімна Рэспублікі Беларусь

План правядзення тэматычнага дня ў

Дзяржаўнай ўстанове адукацыі “Савонскі дзіцячы сад”

 

Тэма дня: “Дзень дзяржаўнага герба, сцяга і гімна Рэспублікі Беларусь”

Мэта: фарміраванне ўяўленняў пра дзяржаўную сімволіку: значэнне герба, сцчга і гімна, уменне апісваць герб і сцяг; правільна ўспрымаць Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь; фарміраванне патрыятычнай свядомасці і нацыянальнай самасвядомасці; выхаванне патрыятычных пачуццяў.

 

Ход правядзення

Змест працы

Адказны

Праца з дзецьмі

Раніца

- Прыём дзяцей.

- Гутарка “Мы – маленькія грамадзяне”

Мэта: фарміраваць патрыятычную свядомасць і нацыянальную самасвядомасць, выхаванне пачуцця любві і прыхільнасці да роднага краю.

- Праслухванне гімна Рэспублікі Беларусь

Мэта: развіццё цікавасці і павагі да дзяржаўных сімвалаў, дзяржаўнаму гімну, жадання падпяваць гімн; выхаванне культуры паводзін у час слухання гімна, пачуццё патрыятызму.

- Дыдактычная гульня “Складзі сцяг Рэспублікі Беларусь”

Мэта: замацаванне ведаў дзяцей пра дзяржаўны сімвал Беларусі – сцяг, яго колеравую афарбоўку і яе сімвалічнае значэнне; выхаванне пачуцця патрыятызму і любові да сваёй краіны.

- Ранішняя гімнастыка, сняданак

Астапук М.С.

выхавальнік дашкольнай адукацыі

Першая палова дня

Спецыяльна арганізаваная дзейнасць

- Адукацыйная галіна “Дзіця і грамадства”

Тэма: “Сімвалы Беларусі”

Задачы: фарміраваць уяўленні пра дзяржаўныя і прыродныя сімвалы Беларусі: прызначэнне герба, сцяга і гімна, іх апісанне. Замацаваць веды пра жывёл, птушак, дрэвы, якія характэрны для Рэспублікі Беларусь (сасна, зубр, бусел, кветкі ільну, валошкі         і г.д.). Развіваць патрэбнасць у пазнанні сацыяльнай рэчаіснасці. Выхоўваць пачуццё любові да роднай краіны, яе сімвалаў.

- Адукацыйная галіна “Мастацкая літаратура”

Тэма: завучванне верша А.Вольскага “Радзіма”

Задачы: пашыраць уяўленні дзяцей пра фальклорныя                           і літаратурныя творы жанра паэзія, пра асаблівасці вершаванай мовы. Развіваць памяць, уменне выразна і гучна выконваць паэтычны твор. Развіваць уменне ўспрымаць яго змест. Выхоўваць любоў да Радзімы, любоў да мастацкага слова.

- Адукацыйная галіна “Музычнае мастацтва”

Тэма: “Музыка роднай Беларусі”

Задачы: фарміраваць уяўленні дзяцей пра асаблівасці нацыянальнай культуры, традыцый беларусаў. Развіваць цікавасць да твораў беларускай музыкі. Выхоўваць павагу            да культурных традыцый беларускага народа, эмацыянальную чуласць да музыкі рознага характару. Развіваць здольнасць адчуваць эмацыянальную выразнасць рытму і перадаваць яго       ў руху; патрэбнасць у самастойнай ігры на музычных інструментах.

 

Астапук М.С.

выхавальнік дашкольнай адукацыі

 

 

 

 

 

 

Астапук М.С.

выхавальнік дашкольнай адукацыі

 

 

 

 

Касмовіч Д.І., музычны кіраўнік

Першая прагулка

- Разгляданне сцяга Беларусі на дрэўку ва ўваходзе ў дзіцячы сад.

Мэта: пашырэнне ўяўленняў дзяцей пра дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь.

- Назіранне за зменамі ў стане раслін у вясновы перыяд

Мэта: развіваць уяўленні пра асаблівасці расліннага свету Беларусі ў вясновы перыяд.

- Беларуская рухомая гульня “Лянок”

Задачы: практыкаваць ва ўменні ўзгадняць рухі са словамі песні; выхоўваць пачуццё калектывізму.

- Працоўная дзейнасць. Пасадка дрэўца.

Мэта: фарміраванне жадання памнажаць і берагчы прыроднае багацце нашай краіны.

- Вяртанне з прагулкі. Падрыхтоўка да абеду. Абед. Сон.

Астапук М.С.

выхавальнік дашкольнай адукацыі

 

Другая палова дня

- Полудзень.

- Дыдактычная гульня “Я -  герб, ты – мая часцінка”

Мэта: развіццё ўменняў у дзяцей вызначаць і называць элементы, з якіх складаецца герб Рэспублікі Беларусь.

- Лепка “Наш сцяг”

Мэта: пашыраць веды пра сцяг, як дзяржаўны сімвал, перадаваць яго выяву, выконваючы парадак колераў.

Касмовіч Д.І.,

выхавальнік дашкольнай адукацыі

Другая прагулка

- Беларуская рухомая гульня “Гарлачык”

Задачы: практыкаваць ва ўменні хутка бегаць, дзейнічаць па сігнале, арыентавацца ў наваколлі; развіваць увагу.

- Рашэнне праблемнай сітуацыі “Дзе мы можам сустрэць сімволіку Рэспублікі Беларусь. Чаму?”

Мэта: развіваць уменне знаходзіць варыянты вырашэння праблемнай задачы, ужываючы наяўныя веды.

Касмовіч Д.І.,

выхавальнік дашкольнай адукацыі

Вечар

- Чытанне прыказак і прымавак пра Радзіму, Беларусь.

Мэта: развіваць моўную актыўнасць дзяцей праз малыя фальклорныя формы.

- Дыдактычная гульня “Знайдзі свой сцяг”

Мэта: развіццё ўменняў знаходзіць сцяг Рэспублікі Беларусь сярод сцягоў іншых краін.

- Адыход дзяцей дадому.

Касмовіч Д.І.,

выхавальнік дашкольнай адукацыі

Праца з педагагічнымі работнікамі

Віктарына “Беларусь – мая Радзіма.”

Мэта: сістэматызаваць веды педагогаў аб сучасных падыходах да далучэння дзяцей дашкольнага ўзросту да беларускай нацыянальнай культуры; актуалізаваць веды па тэме «маральна-патрыятычнае выхаванне дзяцей дашкольнага ўзросту»; выявіць уласныя патэнцыйныя магчымасці для ўдасканалення прафесійнай кампетэнтнасці.

Ермак Л.А.,

загадчык установы

Праца з законнымі прадстаўнікамі

Індывідуальныя гутаркі “Святы абавязак кожнага грамадзяніна шанаваць і берагчы сімвалы нашай дзяржавы”

 

 

Распрацоўка рэкамендацый для бацькоў

“Роля сям’і ў выхаванні патрыятычных пачуццяў”

Мэта: паказаць бацькам значнасць маральна-патрыятычнага выхавання дзяцей у сям'і.

 

Касмовіч Д.І.,

выхавальнік дашкольнай адукацыі

Астапук М.С.

выхавальнік дашкольнай адукацыі

 

 

свернуть

Праграма правядзення тэматычнага дня, прысвечанага Дню народнага адзінства

Праграма правядзення тэматычнага дня, прысвечанага Дню народнага адзінства!

Мэта: Выхоўваць пачуццё нацыянальнага гонару, любоў да Радзімы. Далучыць іх да грамадзянска-сацыяльных каштоўнасцей каштоўнасцей, такіх як памяць, абавязак і г.д. Фарміраваць уяўленне пра чалавецтва як сям'ю на планеце Зямля.

1-ая палова дня

Прыём дзяцей.

Гутарка “Што такое сяброўства?”

Мэта: паказаць каштоўнасць і неабходнасць сяброўства, важнасць сяброў у грамадскім жыцці чалавека і развіваць дыялагічнае маўленне.

Урачыстая лінейка, з праслухованнем гімна Рэспублікі Беларусь.

Ранішняя гімнастыка.

Сняданак.

Дыдактычная гульня “Збяры карціну(сімвалы Беларусі зубр і бусел)

Мэта: фарміраваць уяўленне аб сімвалах Беларусі; развіваць увагу, маўленне, дробную маторыку рук.

Адукацыйная галіна: 

1.Дзіца і грамадства

Тэма: Сябруюць людзі ўсёй планеты

Задачы: фарміраваць уяўленне пра чалавецтва як сям’ю на планеце Зямля; спрыяць усведамленню культуры талерантнасці; садзейнічаць праяўленню талерантнасці да аднагодкаў і дарослых іншай нацыянальнасці, да іх культуры і традыцый. Садзейнічаць разуменню разнастайнасці краін свету.

2. Мастацкая літаратура

Тэма: Казка “Пых” (беларуская народная)

Задачы: Замацоўваць навык пераказа; развіваць здольнасць да разумення перажыванняў і эмоцый, парнае ўзаемадзеянне ў гульні; элементарны дыялог з іншымі дзецьмі, увагу, фантазію; актывізаваць слоўнік выхаванца; выхоўваць паважныя адносіны да свайго эмацыйнага стану і стану іншых.

3.Музычнае мастацтва

Тэма: "Мой родны кут"

Задачы: Развіваць цікавасць да твораў беларускай музыкі. Практыкаваць у выкананні спакойнага крока парамі па усёй зале. Замацоўваць уяўленні аб традыцыйных музычных інструментах.

Рухомая гульня "Лапці"

Задачы: развіваць уважлівасць, рашучасць, мэтанакіраванасць.

1-ая прагулка:

Назіранне за з’явамі прыроды восенню.

Мэта: выхоўваць беражлівыя адносіны да прыроды.

Калектыўная аплікацыя "Сябруюць дзеці ўсіх краін"

Мэта: фарміравайь уяўленне дзяцей аб шматнацыянальнасці нашай краіны, развіваць творчае ўяўленне, увагу, дробную маторыку рук.

Праца ў прыродзе “Уборка лісця на участке”

Мэта: выхоўваць калектывізм,падахвочваць дзяцей да аказання пасільнай дапамогі уборкі лісця на ўчастку з дапамогай грабель. 

Вяртанне з прагулкі. Падрыхтоўка да абеду. Абед. Сон.

2-ая палова дня

Полудзень.

Настольна-друкаваная гульня: Лато “Чырвоная кніга Беларусі”

Мэта: развіваць дробную маторыку рук, развіваць увагу, мысленне, памяць

Гаспадарча-бытавая праца "Падклейванне кніг"

Мэта: развіваць уменне здзяйсняць прасцейшыя працоўныя дзеянні.

2-ая прагулка: 

Эксперымент “Разам - па адзіночцы”

Мэта: эксперыментальным шляхам паказаць, што разам- мы сіла, калі ты адзін, нас можна перамагчы, калі мы разам-мы непераможныя.

Чытанне верша А.Агняцвет "Зямля з блакітнымі вачыма"

Задачы: фарміраваць уменне эмацыянальна ўспрымаць літаратурны твор, садзейнічаць фарміраванню ўстойлівай цікавасці да нацыянальнай мовы.

 Адыход дзяцей дадому.

 

свернуть

Программа проведения тематического дня приуроченного Дню Независимости Республики Беларусь

Праграма правядзення тэматычнага дня, прысвечанага Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь.

 

Задачы: Развіваць паважлівыя адносіны да дзяржаўных сімвалаў Рэспублікі Беларусь; фарміраваць уяўленні пра дзяржаўныя святы. Выхоўваць пачуццё нацыянальнага гонару, любоў да Радзімы.

 

1-я палова дня

Прыём дзяцей.

Урачыстая линейка, з праслухованнем гімна Рэспублікі Беларусь.

Ранішняя гімнастыка.

Сняданак.

Адукацыйная галіна "Мастацкая дзейнасць - Маляванне" - калектыўная праца "Картра Беларусі"

Задачы: працягваць фарміраваць уяўленні пра краіну - Беларусь. 

Гутарка "Мой родны кут, як ты мне мілы"

Задачы: Удакладніць і пашырыць веды дзяцей пра свой родны край.

Дыдактычная гульня "Сімвалы маёй краіны"

Мэта: пашыраць веды дзяцей пра сімвалы Беларусі.

Рухомая гульня "Грушка"

Мэта: Удасканальваць навыкі бегу з выкрутамі, уменне хутка арыентавацца ў наваколлі.

Назіранне за сцягам Рэспублікі Беларусь з далейшым абмеркаваннем.

Падрыхтоўка да абеду. Абед. Сон.

2-я палова дня

Полудзень.

Развучванне верша П.Сіняўскага "Родная зямля".

Мэта: развіваць памяць, выхоўваць атрыятычныя пачуцці да роднага краю.

Маляванне "Мой родны кут, як ты мне мілы"

Мэта: развіваць творчае уяўленне, мысленне.

Чытанне прымавак і прыказак пра Беларусь.

Адыход дзяцей дадому.

 

свернуть

Программа проведения тематического дня приуроченного ко Дню Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь

                        Программа проведения тематического дня

                    приуроченного ко Дню Государственного герба

                                     Республики Беларусь и

                    Государственного флага Республики Беларусь     

 

Цель: формирование представлений о родном крае, его символах; воспитание патриотических чувств, любви к родному краю и гордости за него.

Задачи: формировать представления о расположении Республики Беларусь на географической карте, государственных символах (флаг, герб, гимн); развивать интерес и уважение к Государственным символам Республики Беларусь (флаг, герб, гимн), желание подпевать гимн; воспитывать интерес, внимание, патриотические чувства, любовь и гордость к родному краю.

1-я половина дня

Прием детей. Общение с родителями.

Беседа «Государственные символы Республики Беларусь».

Утренняя гимнастика.

Хозяйственно бытовой труд. Дежурство по столовой.

Подготовка к завтраку.

ЗАВТРАК.

Прослушивание Государственного гимна Республики Беларусь перед началом занятий.

Образовательная область

«Ребенок и общество»

Тема: «Символы белорусского государства»

Программные задачи:

формировать представления о государственных символах (флаг, герб, гимн); развивать умения самостоятельно проявлять во взаимодействии со сверстниками взрослыми нравственные качества; воспитывать уважение.

Образовательная область

«Художественная литература»

Тема: «Мой край» В. Вярба.

Программные задачи:

формировать представления об особенностях структуры повествования; развивать умения устанавливать простейшие причинно-следственные связи между событиями; воспитывать чувство сопереживания героям литературных произведений.
 

Подготовка к прогулке.

ПРОГУЛКА

Наблюдение за флагом Республики Беларусь с дальнейшим обсуждением.

Д\и «Найди флаг и герб Республики Беларусь».

П\и «Тополёк».

Работа в природе «Рыхление грядок».

Музыкальное развлечение «Под белорусским нашим флагом, мы огромная семья».

Подготовка к обеду.

ОБЕД

СОН

2-я половина дня

Подъем, туалет, гигиенические процедуры.

ПОЛДНИК.

Презентация «Государственные символы Республики Беларусь».

Разгадывание загадок о Беларуси.

Подготовка к прогулке. ПРОГУЛКА.

Д\и «Символы моей страны»

П\и «Мишень – корзинка»

Наблюдение за прохожими.

Опыт «Чем пахнет ветер».

Возвращение с прогулки.

Уход детей домой. Беседа с родителями.

Дома: прогулка, ужин, просмотр мультфильмов, сон.

свернуть

Программа проведения тематического дня приуроченного ко Дню Победы

                                    Программа проведения тематического дня

                                          приуроченного ко Дню Победы

 

Цель: формирование представлений об исторических военных событиях, предшествующих Дню 9 мая 1945 года, о значимости и величии праздника День Победы, традициях празднования Дня Победы.

1-я половина дня

Утро:

Утро радостных встреч (эмоциональное состояние детей, приветствие);

Беседа «День Победы»

Задачи: знакомство с историей праздника День Победы, с его значимостью для молодого поколения, с атрибутами праздника, с историей его проведения.

Раскрашивание раскрасок по теме

Задачи: развитие мелкой моторики, закрепление материала.

Рассматривание сюжетных картинок.

Индивидуальная работа, направленная на развитие логического мышления «Собери пазлы» (военная техника) - Егор, Матвей.

Минутка безопасности:

Тема: «Говори тише»

Задачи: прививать культуру поведения в транспорте.

Утренняя гимнастика «Военный парад»

Задачи: построение в шеренгу, перестроение в колонну, ходьба гимнастическим шагом, дыхательное упражнение «Труба».       

Образовательная область

«Ребенок и общество»

Тема: «День Победы — главный праздник».

Программные задачи: формировать первоначальные представления о государственном празднике «День Победы», его традициях и атрибутах, развивать разговорную речь, ввести в активных словарь детей слова «ветеран», «подвиг», «мужество», «парад», «боевые награды», «герои»; воспитывать чувство любви и уважения к Родине, чувство гордости и благодарности к ветеранам- защитникам Родины.

Образовательная область

«Художественная литература»

Заучивание стихотворения  «День Победы» Т.Шапиро.

Программные задачи: формировать умение эмоционально воспринимать образное содержание стихотворения; развивать умение запоминать стихотворение с использованием опорных схем, закреплять умение отвечать на вопросы полным предложением: развивать память, внимание, мышление; воспитывать умение проявлять сочувствие.
 

1 прогулка:

Наблюдение за ветром

Задачи: закреплять умение определять силу ветра.

Игры с выносным материалом (машины, самолеты).

Подвижная игра «Не попадись»

Задачи: формировать умение детей перепрыгивать шнур на двух ногах вперед, назад, делая взмах руками, толчок ногами.

Индивидуальная работа (ходьба змейкой) - Лиза, Саша;

Хозяйственно-бытовой труд.

Наведение порядка на участке

Задачи: воспитывать желание трудиться.

2-я половина дня

Логоритмическая игра «Победа!»

Задачи: закрепить представление об атрибуте праздника День Победы, развивать общую моторику.

2 прогулка:

 Подвижная игра «Секретное донесение»

Задачи: развивать двигательную активность, воспитывать интерес к коллективным играм.

 Фотосессия «Хотим быть военными»

Задачи: поддерживать интерес к профессии военного.

Индивидуальная работа направленная на развитие меткости:

Игра «Снайперы».

Хозяйственно-бытовой труд

Уборка теневого навеса

Рассматривание открыток «Ордена и медали»

Беседа: «Детство, растоптанное войной

Задачи: расширять представления детей о событиях ВОВ, о детях героях;

Д/и «Подбери слова»

Задачи: формировать умение подбирать прилагательные

 Слушание песни «День Победы» (музыка Д. Тухманова.

Задачи: познакомить с музыкальным произведением, поддерживать интерес к песням военной тематики.

Чтение художественной литературы «Победа будет за нами» С.П.Алексеев (интернет ресурсы). Беседа по содержанию произведения;

Сюжетно-ролевая игра «Медицинская часть» .

Подвижные игры «Самолеты»

Задачи: упражнять детей в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга, выполнять все движения по сигналу.

Дома

Просмотр праздничного салюта.

свернуть